OM VIN I RUMÄNIEN
1. DOC Cotnari ligger i nordöstra Rumänien vid f d huvudstaden i Moldavien, Iaşi (uttalas “Iasch”), på samma breddgrad som Tokay i Ungern och Champagne i Frankrike. Fortfarande odlas de druvor som på 1400-talet ingick i det internationellt berömda blandvinet Cotnari assortment (Frâncuşă, Fetească Albă, Grasă de Cotnari ochTămâioasă Românească). De vita vinerna från Cotnari har en kraftig syra och är utmärkta till vit fisk ock skaldjur. 2. DOC Lechinta ligger i Transsylvanien, som delvis omsluts av bergskedjan Karpaterna i norra Rumänien. Vinodlingarna ligger på 300 - 500 meters höjd och klimatet kännetecknas av en het och fuktiga sommar med en varm höst. Mot slutet av sommaren uppträder dimma på dagarna, vilket gör att vinet mognar långsammare och får en bättre syra. De mest odlade inhemska druvorna är Fetească Regală och Fetească Albă.
3. DOC Minis ligger på en utlöpare av Västkarpaterna (Zarandbergen) som har en lång, varm och torr höst, vilket kan ge mycket mogna druvor, särskilt för röda viner. Nu odlas både internationella druvor och lokala, såsom de traditionella Mustoasă of Măderat och Cadarcă. 4. DOC Recas är Rumäniens västligaste DOC-område, söder om det föregående och nära gränsen till Serbien. Ett milt klimat med jordmån av kalkhaltig lera blandad med sand gör området lämpat för en rik variation av importerade och inhemska druvtyper. 5. DOC Cotesti ligger öster om Karpaternas sydostligaste utlöpare. Sedan flera sekel har området varit mest känt för sina druvodlingar och sin vintillverkning, oftast i hanverksmässig skala. Klimatet har gjort det lätt att odla alla slags druvor och bland de lokala har olika  Fetească-varianter varit vanliga, liksom t ex de minde kända Plăvaie och Şarbă.
Rumänien har 9 officiellt registrerade D.O.C.-områden, från Cotnari på gränsen till Moldavien i norr till Oltina vid Svarta Havs-kusten i söder. Därtill kommer f.n.tre IG-områden, som av olika skäl ännu inte registrerats som DOC:
6. DOC Dealu Mare ligger sydväst om det föregående området i södra Rumänien, på samma breddgrad som centrala Bordeaux och Toscana. Det är den rumänska region där vinodlingarna ligger tätast och där flest olika druvtyper odlas. Klimatet och jormånen gör det förhållandevis lätt att odla alla slags druvor och många utländska vinproducenter har därför investerat i området för att göra vin i industriell skala. 7. DOC Mehedinti är det sydvästligaste vinområdet i Rumänien, på gränsen till Serbien. Det geografiska läget och klimatet har liksom föregående område lockat många internationella investerare att skaffa stora innehav av lätt- odlad mark för druvodling. 8. DOC Dragasani. Se Våra Viner 9. DOC Oltina ligger i sydöstra Rumänien, mellan grän- sen mot Bulgarien och floden Donau, där denna viker av mot norr innan utloppet i Svarta Havet. Det är ett natur- paradis med mycket rik flora och fauna. Jordmånen är svart lössjord och druvor odlas i sluttningarna mot Donau.
DOC Oltina
DOC Lechinta