Det är på tiden att Rumänien nu visar att man är på väg att ta tillbaka sin historiska roll som en av Europas stora producenter av kvalitetsviner. Redan vid vår tideräknings början betraktades provinsen Drakien, mellan Karpaterna och Donau i nuvarande Rumänien, som ett av det romerska imperiets främsta områden för vinodling. Efter Sovjetunionens upplösning har man där kämpat för att återupprätta sitt forna rykte som producenter av högklassiga viner. Företaget Avincis har med toppmoderna metoder och utrustning för både druvodling och vinframställning tagit täten i denna utveckling. Avincis’ druvodlingar ligger på en höjd i DOC-området Dragasani nära floden Olm, som är
Rumäniens största biflod till Donau. Karpaterna i norr skyddar mot kalla vindar och floden bidrar till en god luftfuktighet också under de varmaste sommarmånaderna. Från byggnaderna på toppen av Avincis’ kulle täcks sluttningarna åt alla väderstreck av 40 hektar druvodlingar. Det ger perfekta förutsättningar att anpassa de olika druvornas behov av solinstrålning, värme och lämplig jordmån, så att var och en av de inhemska och importerade druvorna kan avspegla sin egen karaktär (terroir). Kullen består i huvudsak av kalkhaltig lera, sandblandad märgel och grus.
Avincis’ nya bodega, restaurang och hotell (t.v.) och den restaurerade huvudbyggnaden Vila Dobrusa från 1910 (t.h.)
Se våra röda viner från Avincis här Se våra vita viner från Avincis här